ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Διεύθυνση :

Θησέως 61 & Ευαγγελιστρίας 82-84

17671, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνα :

Γενικό : 210-9582145
FAX :    210-9589003
E-mail: info@domoerevna.gr

 

 

Σελίδα υπό κατασκευή.